DELA

Avfallsupphandling görs på nytt i Sund

Sunds kommunfullmäktige beslöt i tisdags att avfallshanteringen ska upphandlas på nytt.
Det betyder en fördröjning på cirka tre månader.
Nya Åland berättade i tisdags att kommunstyrelsen i Sund kommit fram till att renhållningsupphandlingen måste göras om.
Det betyder i klartext att styrelsen föreslog att fullmäktiges beslut från den 22 september, när Klara/Skärgårdens renhållnings ab fick det treåriga kontraktet om avfallshanteringen i kamp med Ålands renhållning ab och Ålands problemavfall, skulle rivas upp. Det som hände var att Ålands renhållning anmälde Sund till marknadsdomstolen eftersom man ansåg att upphandlingen inte gått korrekt till.


Kort möte
På fullmäktigebeslutet i tisdags gick fullmäktige på styrelsens linje och beslöt enhälligt att upphandlingen måste göras om.
– Det sades att fullmäktige aldrig under de senaste 30 åren haft ett så kort möte, säger fullmäktiges ordförande Jens Andersén.
Underlaget för upphandlingen ska nu omarbetas och arbetsgruppen, som förberedde den tidigare upphandlingen, måste arbeta för högtryck eftersom Sund lämnar kommunförbundet Mise vid årsskiftet. Jens Andersén tror att kommunstyrelsen kan få det nya upphandlingsunderlaget någon gång nästa månad.
– Efter att beslutet fattas är anbudstiden 52 dagar. Sen ska beslut fattas om vem som får entreprenaden och så tar det 30 dagar innan beslutet vinner laga kraft.


Inga sophögar
Det betyder att kommunen står utan renhållningsentreprenör åtminstone i januari, troligen också i februari.
– Det ska nog ordna sig. Soporna kommer inte att hopa sig i kommunen. Sund hade ju sophantering i egen regi för några år sedan och det ska komma en plan för hur vi ska klara skarven mellan Mise och den nya entreprenören.
Han påpekar att kommunen har kvar sin kretsloppsstation som eventuellt kan komma i användning.
– De Sundsbor som har avtal med Ålands renhållning eller någon annan entreprenör om hämtning av avfall kan naturligtvis fortsätta med det.


Budgetmedel
Det blir kommunen som övertar ansvaret för renhållningen under mellantiden. Jens Andersén säger att kommunen troligen måste lägga in en summa i nästa års budget för att klara det hela.
– Verksamheten ska till stor del vara självbärande och för tjänsterna blir det plus minus noll.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax