DELA

Avbytarlag klar för lagtinget

300 dagar stöd för vikariehjälp och ingen utfasning av avbytarstödet.
Landskapsregeringen går bönderna delvis till mötes med sitt förslag till ny avbytarlag.

Landskapsregeringen vill privatisera avbytarservice och lade fram ett remissförslag i april för hur privatiseringen ska gå till. Efter remissrundan och arga protester från branschen har man nu lagt fram en reviderad version som lagtinget ska behandla.
Avbytarservicen för ledighet och vikariehjälp ska privatiseras. I första remissversionen skulle landskapsregeringen delfinansiera avbytarservicen till 80 procent och fasa ut stödet under en åtta års period.I det nya förslaget är finansieringsdelen lika stor, men den fasas inte ut.
I första remissversionen skulle ett stöd för vikariehjälp under sjukskrivningar och olika föräldraledigheter på 50 procent betalas ut för maximalt 30 dagar. I den nya versionen betalas det ut högsta 120 euro per dag för maximalt 120 dagar och därefter 64 euro per dag i maximalt 180 dagar.
Enligt förslaget ska lagen träda i kraft den 1 januari 2015. Förslaget ska nu skickas till lagtinget.

Läs mer i fredagens Nya Åland!

Nina Smeds   nina.smeds@nyan.ax