DELA

Åtgärdsplan för hamnen forceras

Omedelbara åtgärder krävs på tre kajer i Västra hamnen och arbetet med projektering och upphandling ska inledas omedelbart.
Det beslöt infrastrukturnämnden på sitt möte i tisdags.
Nämnden inledde mötet med en vandring längs alla sex kajer – en sträcka på ungefär en kilometer – samtidigt som de fick information om vilka skador som upptäckts var, vilka åtgärder som planeras och vilka som prioriteras högst av de åtta svaga punkter som identifierats i den rapport som lades fram.
– Det mest brådskande är reparationerna av stålspont, en del fästen för sponten och en dykdalb, beskriver nämndens ordförande Roger Jansson läget.
Det brådskar med tre reparationer och projekteringen ska inledas genast så att upphandlingen kan göras så fort som möjligt.
– Det handlar om den ena dykdalben på kaj 5 som skadats av trafiken på kaj 6 och klaffen där bilarna kör i land från färjan på kajerna 4 och 5. Området måste grävas upp på land, och det är först när man öppnat det som man ser hur det ser ut där under.
Markscanningen av planen där bilarna kör och väntar visar att det finns en hel del som bör åtgärdas, säger han.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre