DELA

Arkivariechefstjänst stöps om

Tjänsten som landskapsarkivarie blir kvar – men vilken kompetens ska innehavaren ha i framtiden?
Det grunnar en informell arbetsgrupp, ledd av kulturbyråns chef Jan-Ole Lönnblad, på som bäst.
Efter Håkan Axelssons frånfälle sköttes tjänsten av den tidigare projektledaren vid landskapsarkivet Stefan Berggren på tillfällig basis. Han slutade i somras eftersom han fick en motsvarande tjänst i Härnösand i Sverige.


Tomt chefsrum
Sedan dess har chefsrummet varit obemannat och någon ny landskapsarkivarie har inte sökts. Orsaken är att en omstrukturering av tjänsten pågår, säger Jan-Ole Lönnblad som är ställföreträdande administrativ chef för arkivet – trots att han saknar arkivbehörighet– fram till dess en ny chef tillträder.
– Tjänsten ska finnas kvar, behovet av den prövades i fjol. Däremot är det oklart vilken kompetens som ska krävas av den nya landskapsarkivarien och vilka arbetsuppgifter som ska utföras. Det arbetet inleddes den här veckan, berättar han.


Studier i historia?
Landskapsarkivet servar dels den interna förvaltningen inom landskapet med dokumentarkivering, dels tar man hand om Ålands immateriella kulturarv som i huvudsak finns i pappersform.
– I den nuvarande tjänstebeskrivningen finns det krav på behörighet inom arkivvetenskap och studier i historia. men i praktiken har det visat sig att det finns behov också av ekonomisk och juridisk kunskap, så där har vi lite att fundera på. Också den elektroniska dokumenthanteringen kräver sitt.
Delvis finns det olika åsikter, säger han.
– Just nu har vi inget svar på hur en annorlunda lösning skulle se ut. Jag är tveksam till om kravet på studier i historia behöver formuleras så starkt som nu i kompetenskraven. Sannolikt blir det en mera allmänt formulerad behörighetskrav – som är det vanliga i dag – på lämplig utbildningsinriktning med minst fyra års universitetsutbildning. Jag kan tänka mig att det också behövs arkivvetenskap.


Intern rekrytering?
Har diskussioner förts om att tillsätta tjänsten internt?
– Vi har inte just nu diskuterat någon intern lösning.
Utbildningsavdelningens chef Rainer Juslin säger att en väsentlig del är att få till stånd en effektiv dokumenthantering inom landskapet.
– Det kan också bli frågan om att se över landskapsarkivets öppettider. På lördagarna är det inte så många som besöker arkivet.
Utvecklingsarbetet på landskapsarkivet ligger i träda till dess en ny arkivarie är utsedd. Det löpande arbetet och servicen till allmänheten sköts av tre arkivbiträden.

Annika Orre

annika.orre@nyan.ax