DELA

Är korvrabatt muta eller inte?

Generellt sett ska poliser inte ta emot rabatt på någonting eftersom de riskerar hamna i beroendeställning.
Det svarade svenska rikspolischefen Bengt Svensson på Nya Ålands fråga, när han besökte Mariehamn i går.
Nya Åland berättade i början av veckan att Ålands poliser får rabatt på mat hos Korv-Görans i Mariehamn. Anledningen var att polisens specialförmåner i Finland just nu granskas av polisens ledning och massmedia eftersom det kommit fram att poliserna reser gratis i kollektivtrafiken i Helsingfors och om olika erbjudanden på bensinstationer och snabbmatställen.
Polisstyrelsen har bett inrikesministeriet och justitiekanslern granska de fria resorna. Polisöverdirektör Mikko Paatera säger till Hufvudstadsbladet att han funderar på var gränserna går mellan muta och förmån. Själv drar han gränsen strikt.
Därför frågade Nya Åland var Sveriges rikspolischef drar gränsen. Är det ok med snabbmatsrabatt?
Bengt Svensson svarar bara i generella termer.
– Naturligtvis ska poliser inte ha förmåner bara för att de är poliser. Det finns alltid risk att hamna i en beroendeställning som inte är bra. (ao)