DELA

Antalet motorcyklar fördubblat på 10 år

Många vill köra motorcykel, potatis genererar bra med inkomster och 1 300 ålänningar studerar utanför Åland.
Det är några av de uppgifter som redovisas i ÅSUB:s statistiska årsbok för Åland 2014.
I går kom Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) ut med sin statistiska årsbok för Åland 2014. Tre personer på ÅSUB har sedan februari i år jobbat aktivt med att sammanställa årsboken som nu alltså är tryckt och klar.
– Det tar sin tid. Ibland måste vi vänta på uppgifterna, säger Iris Åkerberg på ÅSUB.
I årets upplaga, den 30:e i ordningen, kan man bland annat se att antalet motorcyklar på Åland har fördubblats de senaste tio åren (2003-2013) från 777 till 1 643.
Potatis är en värdefull gröda. Den upptog bara fem procent av åkerarealen – men stod för 14 procent av jordbrukets försäljningsinkomster.
Det är också gott ställt med virke i de åländska skogarna. Virkesförrådet har ökat med en tredjedel på 30 år och lövträdsbeståendet har mer än fördubblats.
Vissa yrken är fortfarande tydligt mans- och kvinnodominerade. Bara sju av Ålands drygt 400 byggnadsarbetare är kvinnor och bland lika många sjukskötare finns endast 14 män.
Läs mer i papperstidningen!

Totte Vesterlund