DELA

Ännu ett avslag för Björklund

Jenny och Michael Björklund får för femte gången avslag på sin ansökan om att köpa landskapets mark i Kastelholm.
Anhållan gäller tre tomter vilka alla ligger i kärnan av slottets gamla kronomark och kungsgård och i anslutning till Smakbyn.
Läs mer i dagens Nya Åland. (ak)