DELA

Ändrat beslut om linfärjorna

Landskapsregeringen har beslutat att upphäva tidigare beslut om inbesparingar av linfärjornas driftskostnader. Beslutet som togs den 22 december 2009 kunde inte verkställas på grund av att det inte var förenligt med arbetstidslagstiftningen samt gällande kollektivavtal.
Nu beslöt landskapsregeringen att ordinarie öppethållningstider för trafiken på Seglinge och Simskäla linstyrda färjor är klockan 06.00–23.00. Ändringen av öppethållningstiderna sker den 1 maj 2010. Under perioden 1 juni–31 augusti 2010 trafikeras linjerna fredagar och lördagar till klockan 24.00. En utvärdering av trafikupplägget görs senast den 30 april 2011.
På Töftölinjen införs kollektivavtalsenliga pauser alla dagar som inte är vardagar. Pauserna inplaceras på varje arbetsskifte så att störningen i trafikflödena minimeras. Trafiken upprätthålls med den mindre färjan när det är möjligt, utan att förorsaka trafikstörningar. Ändringen träder i kraft den 1 maj 2010. En utvärdering av trafikupplägget görs senast under oktober 2010.
Landskapsregeringen återkommer till frågan om trafikupplägg för Embarsundslinjen i ett senare skede. (ns)