DELA

Anders Wiklöf: ”Polisanmäl mig genast!”

Arkens ägare Anders Wiklöf, som också är storägare i Nya Åland och Tidningen Åland, tycker att Calle Greiffs anspelningar är helt vansinniga.
Som Arkenägare är han av samma åsikt som Arkipelags vd Ann-Louise Djupsund och Nils Lampi, styrelseordförande för Fastighets Ab Ålands turisthotell som driver Alandica kultur och kongress. Dessa två har i sina utlåtanden till byggnadsnämnden motsatt sig bygget av Korv-Görans.
– De har exakt samma åsikt som jag. Vi är alla emot bygget.
Att han i hemlighet skulle godkänna Korv-Görans för att kunna locka fler kunder till Arken garden, då Lilla torget blir mindre attraktivt, tycker Anders Wiklöf att är en helt absurd anklagelse. Däremot vill han lyfta fram det goda samarbetet med Dinos och Indigo som är kunder hos honom.

Polisen välkommen
Antydningarna om mutor är speciellt allvarliga, säger Anders Wiklöf.
– Om Calle Greifff antyder att jag har mutat hela byggnadsnämnden, byggnadsinspektören, stadsarkitekten, Sviberg och de som är ägare till Dinoshuset eller om han anser att jag försökt sätta locket på för 20 journalister på Nya Åland och Tidningen Åland så tycker jag att det är hans skyldighet som medborgare att polisanmäla mig genast. Det här faller nämligen under allmänt åtal.
– Polisen får gärna komma och rota i mina papper och fråga om vad som helst. (fs)