DELA

Amorella fast i isen ännu- Isabella tillbaka i Stockholm

Viking Lines Amorella är ett av de fartyg som sitter fast i isen utanför Kapellskär och stötte ihop med lastfartyget Finnfellow.
Isabella har kommit loss beräknas anlöpa Stockholm ikväll.


Enligt det senaste pressmeddelandet från Viking Line angör Isabella Stockholm klockan 22.00 lokal tid i kväll. Fartyget kommer att gå enligt turlista från och med 5 mars klockan 7.45 (Sto-Mar-Åbo). De passagerare som önskar lämna fartyget får göra det. Isabella har 1153 resenärer ombord och 169 personer i besättningen.

Amorella ligger fortfarande vid Tjärven och väntar på assistans från isbrytaren Ymer. Destinationshamnen bestäms när fartyget kommit loss. Amorella kolliderade tidigare i kväll med lastfartyget Finnfellow.

När Amorella och Finnfellow rörde sig mot varandra i ismassorna kom en uppmaning i högtalarsystemet om att passagerararna skulle evakuera från aktern till fören. Då spred sig en viss oro ombord.
– Men jag sa åt folk att lugna ner sig. Det är ingen fara. Vi gled med kanske en halv knops fart, och Finnfellow lika långsamt, berättar passageraren, som själv är sjöman.
Han vill dock inte framträda med namn.


Mariella har avgått från Stockholm kl. 20.10 lokal tid och kör direkt Helsingfors. Fartyget kommer att vara försenat.

Det här pressmeddelandet skickade Viking Line ut vid 18.50-tiden:
M/s Amorella och M/s Isabella, som trafikerar på Åborutten har p.g.a. det snabbt försvårade isläget fastnat i isen i Stockholms skärgård (Tjärven). Isabellas kvällsavgång från Åbo kl. 21.00 är inställd och Amorellas kvällsavgång kl. 20:10 från Stockholm är även inställd.
M/S Rosella som trafikerar mellan Mariehamn och Kapellskär har inställt sin kvällsavgång kl 19:00 och morgonavgång från Mariehamn kl. 8:00.
M/S Amorella och Finnfellow stötte till varandra då fartygen försökte lösgöra sig från isen. Ingen fara för passagerarna förelåg. Passagerarna och sjöfartsmyndigheterna har informerats. Stämningen ombord på Amorella är lugn.
Amorella har 688 passagerare och Isabella 1153.

Svenska sjöfartsverkets hemsida rapporterar närmare:
http://www.sjofartsverket.se/templates/MRCCLogg____15189.aspx?Category=Alla&Status=1&Period=2