DELA

Allt fler hotfulla patienter

Under det senaste året har personalen inom psykiatrin hotats oftare än tidigare av patienter. Förra månaden inträffade det senaste – mycket allvarliga – hotet.
Därför fattar ÅHS-styrelsen förmodligen i dag beslut om ett effektivare larm.
Överskötare Gunnar Sjöblom och överläkare Eva Eriksson har skrivit ett brev till ÅHS ledningsgrupp och styrelse där man understryker hur viktigt det är att den nya psykiatribyggnaden får ett sådant larmsystem att personalen genast ser från vilket rum larmet kommer och inte, som planerat, att man bara ser den flygel där någon tryckt på larmknappen.
De berättar att trenden visar att våldet inom vården ökar, något som beror dels på ökad psykiatrisk problematik, dels på att patienter oftare än förr är drogpåverkade. Vissa droger gör människor mera aggressiva och sänker deras impulskontroll, påpekar de.

Mycket allvarligt
Gunnar Sjöblom vill inte berätta närmare om den senaste incidenten som inträffade i februari och som i brevet betecknas som ett mycket allvarligt hot.
– Men vi tycker oss märka att den allmänna trenden om ökat våld som noterats i riket stämmer också för oss. Bland de psykiatriska patienterna märks det inte så mycket, men däremot förekommer det mera narkotika nu än tidigare, säger han.
Psykiatridelen byggs i olika moduler där det ryms en mängd olika verksamhetsformer. Därför finns personalen utspridd i de olika avdelningarna som är svåra att överblicka. När en vårdare eller medpatient hotas är det viktigt att mycket personal genast – inom sekunder eller minuter – visar sig för att lugna ner stämningen, och eftersom ljudisoleringen är effektiv och det inte är säkert att någon hör rop på hjälp måste larmsystemet vara effektivt.

Skärpta krav
Enligt en färsk rapport som en arbetsgrupp vid social- och hälsovårdsministeriet i riket har gjort riktas ständigt nya hot mot speciellt personal i hälso- och sjukvården. Dagliga riskbedömningar av patienter måste därför göras. Kraven på systematisk utveckling av riskhanteringen håller på att skärpas på juridisk nivå i landet, något som kräver insatser på arbetsledningsnivå.
I brevet sägs att ÅHS hittills har legat efter i säkerhetstänkandet när det handlar om överfallssituationer, något som bland andra polisen påpekat.
Därför vill man att ÅHS satsar 73.000 euro extra på ett larm som är tillräckligt precist redan nu i stället för att senare bli tvungen att installera det för betydligt större summa. Ledningens förslag är att ÅHS-styrelsen ska gå med på begäran.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax