DELA

All skärgårdstrafik kan stoppas till midsommar

Om inte skepps- och maskinbefälets löner och tillägg höjs med 23 procent stannar alla skärgårdsfärjor den 23 juni.
– Det är för att kompensera befälet för allt lidande, säger Bo Gyllenberg på skeppsbefälsförbundet till Nya Åland.

Finlands skeppsbefälsförbund och Finlands maskinbefälsförbund kräver löneförhöjningen som en kompensation för medlemmarnas lidanden under den tid processen med att försöka förnya arbetstidssystemet har pågått.
I det dokument som skickades till landskapsregeringen i går talar förbunden om aggressiva framtoningar från landskapsregeringen och om häxjakt på befälet. Man skriver om krav på att befälet skall göra olagliga arbetslistor för att minska på övertiden och om olagliga hot om varningar.
Varför är arbetslistorna olagliga?
– Skall man köra färjorna med en besättning kräver säkerheten att man jobbar så mycket som man jobbar i dag. Minskar man på arbetstiden är trafiken inte längre säker, säger Bo Gyllenberg.
– Jag har jobbat med arbetstider i 20-25 år. Det enda landskapet kan göra för att få ner övertiden är att antingen ha dubbla besättningar eller ett nätverk med inhopparteam. Båda alternativen blir dyrare. Därför kör en besättning.
Ni kommer alltså inte att gå med på ändrade arbetstider heller?
– Nej, det går inte för säkerheten.


”Finns inte på kartan”
– Lagen kräver att varsel lämnas två veckor före man planerar gå i strejk, säger finansminister Mats Perämaa (Lib) som anser att strejken är olaglig.
– Vi accepterade befälsförbundens krav på lönejusteringar på 2 procent. Nu försöker man på detta sätt uttrycka sitt missnöje med en helt annan fråga, nämligen arbetstiderna ombord. Arbetstiderna har absolut ingenting att göra med kollektivavtalet, säger Perämaa.
Enligt Perämaa kommer landskapet under inga omständigheter att gå med på en 23 procents löneförhöjning.
– Det finns inte på kartan att vi skulle acceptera det.
Läs mer om strejkvarslet i fredagens Nya Åland!

 

Titte Törnroth-Sarkkinen

titte.tornroth@nyan.ax