DELA

Åländska högskoleplatser i fara

Många åländska ungdomar blir utan antagningsbesked från den svenska högskolan. Antagligen ligger ett mänskligt misstag bakom att en del inte fått något brev från högskoleverket.
Den som inte genast tar tag i saken riskerar att förlora sin studieplats.
En mamma som vill vara anonym informerar Nya Åland om det svenska högskoleverkets fatala miss. Den som ansökt om en svensk studieplats borde senast förra veckan ha fått ett antagningsbesked per post. Senast fredagen 27 juni måste man sedan tacka ja till sin studieplats för att inte förlora den.
Nu verkar det som om många antagningsbesked som adresserats till åländska ungdomar inte kommit fram, eftersom högskoleverket skrivit felaktiga adresser på kuverten. I stället har antagningsbeskeden hamnat i två olika postboxar i landskapet.
Enligt mamman vi talat med har den åländska posten på eget initiativ försökt dela ut de brev som man kunnat identifiera mottagaren på, men också skickat tillbaks en försvarlig mängd antagningsbesked. Hon fram framhåller att Posten på Åland inte gjort något som helst fel utan tvärt om ansträngt sig för att i mån av möjlighet rätta till adresseringsmissarna.
De ungdomar som ännu inte fått något besked kommer alltså heller inte att få något. Därför gäller det att agera snabbt och själv ta tag i saken. Annars får man ingen studieplats i höst. Åtminstone inte vid svenska universitet eller högskolor
Handläggaren Irika Finneman på Verket för högskoleservice rekommenderar alla som inte fått något antagningsbesked att omedelbart ta kontakt och be att få tala med en handläggare. Telefonnumret till Verket för högskoleservice är 46 8 545 51545.


Elektroniskt besked
Irika Finneman blir överraskad då hon får höra att en del åländska ungdomar blivit utan antagningsbesked. Tidigare har det inte varit några problem att få de åländska antagningsbeskeden att nå fram.
Hon konstaterar också att den som har registrerat ett konto på Högskoleverkets webbplats www.studera.nu kan ha fått sitt antagningsbesked elektroniskt. Detta gäller ändå bara de som har ett svenskt personnummer och därför har kunnat registrera sig. I höst kommer den saken att förändras – snart skall man kunna registrera sig på studera.nu också med utländskt personnummer.

FREDRIK SONCK

fredrik.sonck@nyan.ax