DELA

Ålandsförening startar i Uppsala

De åländska studenterna i Uppsala är många men samvaron har det hittills varit sämre med. Nu ska äntligen en studentförening för ålänningar i staden startas.
Föreningen kommer att samarbeta med Gotlands nation bland annat genom att låna deras lokaler vid större tillställningar.
– Gotlands nation är av tradition ålänningarnas nation och det kändes rätt att arbeta vidare utifrån det, säger vice ordförande Fredrik Sjölund.
I utbyte mot att man får låna lokalerna har ålänningarna lovat att promota nationen då man informerar ålänningar om studier i Uppsala.
Under våren kommer träffar att ordnas för föreningens medlemmar på nationens pub. Under hösten kommer sedan vidare verksamhet att påbörjas.
– Vi ska försöka ha någon från föreningen med vid Gotlands nations inskrivning för att svara på eventuella frågor som de åländska studenterna kan tänkas ha, säger Sjölund.

Hjälp att hitta
Utöver detta kommer man att ordna en välkomstvecka vid sidan om den välkomstverksamhet som redan finns vid varje institution. Under denna vecka kommer studenterna att få hjälp med att hitta till praktiska platser som kan vara till nytta, till exempel skatteverket. Föreningen kommer även att ordna middagar, eller sittningar som det heter i studentvärlden.
– Det finns väldigt många ålänningar i Uppsala och trots denna mängd är samvaron oss emellan relativt dålig, säger Sjölund om varför man startar föreningen.
Just nu arbetar föreningen utifrån en Facebookgrupp men tanken är att en hemsida ska utvecklas där man kan få mer information. (tl)