DELA

Ålands framtid vill sälja posten

LAGTINGET. Paf-pengar till omsorgsboende, egen landskod för telefon och Posten Åland som folkaktiebolag.
Det är tre av elva förslag som Ålands framtid lagt fram för lagtinget.
Oppositionen brukar lämna in en rad åtgärdsmotioner varje år. I motionen uppmanar man lagtinget att ge landskapsregeringen i uppdrag att genomföra vissa förändringar.
Elva åtgärdsmotioner har kommit till lagtinget från Ålands framtid.
Anders Eriksson anser att följande naturliga steg, efter att Posten Åland blev aktiebolag år 2009, är en utförsäljning av landskapets aktieinnehav. Jämförelser med andra länder visar att det varit ett lyckat drag skriver Eriksson i sin motion. Samhället ska inte konkurrera med näringslivet, vilket Posten Åland gör i dagsläget konstaterar Eriksson.
– I en tid då underskottet i landskapets budget lappas och lagas med hjälp av Paf-medel är det viktigt att genomföra försäljningar som kan förbättra landskapets ekonomi, skriver Eriksson.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds