DELA

Ålands bygg: Stan slösar bort en miljon

Erik Sundblom i Ålands bygg är mycket kritisk till tekniska nämndens val av anbud för parkeringsgrottan invid kongress- och kulturhuset.
– Vårt anbud, baserat på kk-husarkitektens förslag, är en miljon euro billigare.
Förra veckan antog stadens tekniska nämnd i Mariehamn ett av de anbud som lämnats in för parkeringsgrottan eller Miramargaraget som det kallas efter restaurangen som tidigare låg på tomten.
Grunden för anbudet var det förslag som tekniska verken hade gjort upp. Dessutom efterlystes alternativa förslag – med kostnadskalkyler – av entreprenörerna.


Eget, billigare förslag
Ålands bygg lämnade både ett förslag baserat på tekniska verkens ritningar och därtill ett eget förslag, baserat på de lösningar som kk-husarkitektens utformat för parkeringsgrottan.
I stadens budget för 2008 och 2009 finns 4,5 miljoner euro upptaget för Miramargaraget. 2 miljoner har landskapet lovat stå för.
Slutsumman i Ålands byggs eget förslag är 3,27 miljoner euro och det medför inga extra kostnader för Mariehamns stad.


Skattebetalarnas pengar
Det lägsta anbudet på tekniska verkens förslag är 3,5 miljoner euro. Detta förslag innebär merkostnader för staden – 200.000 euro för gatuarbeten, 275.000 euro för vatten-, avlopps- och elarbeten samt 70.000 euro för parkarbeten. Totalt en kostnad för skattebetalarna på strax över 4 miljoner euro.
– Med vårt förslag skulle staden, alltså skattebetalarna, spara in 740.000 euro. Kk-huset, alltså landskapet, skulle dessutom göra en inbesparing på 300.000 euro. Totalt blir det en inbesparing på en miljon euro plus moms, konstaterar Erik Sundblom.


Har staden råd?
Anser sig staden ha råd att slänga bort en miljon euro av skattebetalarnas pengar genom att anta ett så pass mycket dyrare anbud, undrar han.
– Jag hävdar dessutom att vårt förslag är bättre. Det stämmer överens med kk-husets profil, man når huset lättare, man slipper gräva upp Strandgatan, man behöver inte störa Algots fastighet som kanske inte står på så stadig grund och inga ombyggnader behövs vid biblioteket.


”Har försökt mörka”
Erik Sundblom menar att tekniska nämnden försöker ”mörka” ärendet och han väljer därför att gå till tidningarna. med sitt material – samma material som han för övrigt lämnat till de politiker som har att göra med kk-huset.
– De är kanske intresserade av att kunna spara 300.000 euro, förmodar han.
I går informerade han stadsstyrelsens ordförande Johan Ehn – trots att beslutet i nämnden är slutgiltigt och inte går vidare till stadsstyrelsen och fullmäktige.


För mycket pengar?
– Jag har förstås också haft en dialog med tekniska verken, men inte fått någon vettig förklaring. Miramargaraget skulle få exakt lika många parkeringsplatser med vårt förslag och konstruktionerna är inte svagare eller sämre på något vis.
Den förklaring han har fått är att entreprenaden är bunden till de två miljoner som landskapet har lovat bekosta. Det som Sundblom vänder sig emot är det, som han ser det, konstiga systemet med att ha en budget med för mycket pengar.
– Om det sedan blir billigare än budgeterat så är det ingen som bryr sig.


Konfidentiellt
I tekniska nämndens protokoll beskrivs ärendet – ”Anbud för parkeringsanläggning mellan Alandica och stadsbiblioteket – som ett konfidentiellt ärende (se skild artikel).

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax