DELA

Åland i försvarssamarbete

Åland kommer att ha en plats i det nordiska försvars- och säkerhetssamarbetet.
Nordiska rådets presidium har tagit initiativ till en årligen återkommande rundabordskonferens där de självstyrande områdena finns representerade.
Nordiska rådet har haft session i Reykjavik på Island under måndagen och tisdagen. Under sessionen togs det initiativ till en fördjupad nordisk försvarsgemenskap i form av en årligt återkommande rundabordskonferens. Målet är att utveckla och fördjupa samarbetet och ge det en större parlamentarisk dimension.
Från Ålands sida jobbade man hårt för att också säkerhetsfrågorna skulle inkluderas i samarbetet vilket man också fick igenom.
Åland och de andra självstyrande områdena Färöarna och Grönland kommer enligt planerna att ha plats runt bordet. Enligt ordförande för Ålands delegation i Nordiska rådet Wille Valve (M) har det länge varit på tapeten att fördjupa försvarssamarbetet.
– Åland har vissa behörigheter inom området till exempel allmän ordning och befolkningsskydd. Utöver det har vi en styrka i civil konflikthantering i och med Ålandsexemplet som ju studeras utomlands. Det är på långt sikt bra att vi får vara med, säger Wille Valve.
Enligt initiativet är det upp till varje land att bestämma vilken minister som närvarar vid konferensen. I första hand rör det sig troligen om försvars- eller utrikesministrarna.
Övriga inbjudna är de nordiska försvarscheferna och ordförandena i parlamentens försvarsutskott. För Ålands del innebär detta att landskapet troligtvis kommer att representeras av kansliministern eller lantrådet och en representant för lagtingets självstyrelsepolitiska nämnd.
Läs mer i papperstidningen!

Alfons Röblom