DELA

Åland har bra vård för spelberoende

I riket slår man larm om usel vård av personer som har spelproblem och i Sverige hotas spelmissbrukarvården av indragna resurser.
På Åland är situationen betydligt bättre – till stor del tack vare Ålands penningautomatförening.
I Finland slår institutet för hälsa och välfärd (THL) nu larm om vården av personer med spelberoende. De som har spelproblem och deras anhöriga får enligt institutet inte tillräckligt med hjälp och stöd. I vissa delar av landet saknas service helt.
THL anser att den här gruppen, cirka 70.000 personer i arbetsför ålder, förbises inom mental- och missbrukarvården och efterlyser därför en rikstäckande öppenvårdsenhet.

Bra situation
Också i Sverige har varningslamporna nu tänts men av andra skäl. Där finns nämligen en välutvecklad vård och behandling men indragna bidrag gör att allt nu kan komma att avvecklas helt.
På Åland är situationen däremot bra. Personer med spelberoendeproblem kan få hjälp hos missbrukarvården i Mariehamn som, trots att enheten lyder under staden, servar hela landskapet.

Har resurser
– Paf har ordnat olika specialutbildningar till oss. Vi har resurser att ta emot och alla som vill kan få hjälp, säger sjukskötare och behandlare Jatta Erämetsä på missbrukarvården.
Missbrukarvården känner, vad hjälp till spelberoende beträffar, inte heller av de sparkrav som har ställts på vårdsektorn i övrigt
Enligt Erämetsä är det inte många som söker hjälp, det varierar mellan två och fem personer per år.

Många skäms
Det låga antalet som söker hjälp överensstämmer dock inte med antalet som skulle vara i behov av hjälp. Många spelare skäms för sina problem. De talar inte öppet om dem och de söker inte heller hjälp.
Också på det planet spelar Paf nu en viktig roll.
Paf finansierar nämligen forskning kring vårdens sätt att hantera spelberoende och spelmissbruk.

Öka kunskapen
– Vi tycker att det är viktigt att öka kunskapen så att den öppna vården kunde detektera tidiga tecken på spelproblem innan det blir fråga om missbruk, säger Anders Ingves, vd på Paf.
Forskningen bedrivs inom Högskolan på Åland under ledning av professor Barbro Gustafsson.
Utredningen skall vara klar nästa år.

TITTE TÖRNROTH-SARKKINEN

titte.tornroth@nyan.ax