DELA

Akut brist på sjuksköterskor

Det råder brist på sjuksköterskor på sjukhuset i sommar. På geriatriska kliniken, tidigare Gullåsen, är behovet akut.
Leea Söderström är klinikchef och överskötare på geriatriska kliniken vid sjukhuset i Mariehamn. Hon bekräftar att fler kompetenta sjuksköterskor skulle behövas på hennes avdelningar. Situationen är densamma i dagsläget som den varit under hela sommaren.
– Det skulle kunna vara bättre. Vi har löst det från dag till dag, säger hon.


Behov överallt
Man har hittills försökt lösa problemet internt, genom att skicka ut information om att extra arbetsinsatser behövs. Den befintliga personalen har hoppat in och jobbat extra pass.
– Vi har försökt lösa det här på bästa möjliga sätt, men behovet är stort överallt. Speciellt sommartid är det ett stort problem.
Kortare vikariat på några veckor har också hjälpt till att lösa situationen, men kan inte ersätta ordinarie personal på lång sikt.
– Om man har för lite personal innebär det såklart alltid en ökad arbetsbelastning för den befintliga personalen, säger hon.
Läs mer i papperstidningen!

Minna Wallén