DELA

Aktörerna skyller på varann

Trafikavdelningen och företaget Hogia, som levererat bokningssystemet för skärgårdstrafiken, skyller på varandra för att allmänheten fortfarande inte kan boka plats på skärgårdsfärjorna på nätet.
Nya Åland har försökt reda ut var det brister.
Förra veckan gick lagtingets finansutskott till skarpt angrepp mot landskapsregeringens upphandling av bokningssystem för skärgården. Tidigare har landskapsrevisorerna kommit med kritik för att systemet fortfarande inte är i bruk trots att det gått lång tid.
Fortfarande måste alla som ska åka skärgårdsfärja boka per telefon – på kontorstid.
Trafikminister Runar Karlsson (c) har besvarat kritiken med att man inte vågar släppa ut bokningssystemet till allmänheten eftersom risken är att folk bokar bilplats men inte kommer, och att färjorna därför riskerar att bli halvtomma.
Men varför ska det vara så omöjligt i dag när det går att boka – och betala – allt annat mellan himmel och jord på nätet?
– Det är inte alls omöjligt. Funktionen finns i systemet, hävdar John Bertell, försäljningschef på Hogia som levererat systemet.


Boka och betala
Hans uppfattning är att Ålandstrafiken valt att prioritera ner nätbokningen. Olika omständigheter, som att personalen är på moderskapsledighet, har enligt honom lett till att ibruktagandet sinkats.
– Huvudproblemet är brist på personal.
Lösningen på problemet med bokade, men outnyttjade, platser är enligt honom enkel.
– Ålandstrafiken kan kräva att den som bokar en plats betalar samtidigt. Kravet är att landskapsregeringen tar i bruk kreditkortsbetalning, i praktiken ett avtal med Kreditlaget och betalar en viss kostnad.
Exempelvis Eckerölinjens nätbokning är uppbyggd på det sättet.
Han förnekar att det skulle vara något fel med själva upphandlingen. Hogia har, berättar han, lång erfarenhet av mycket större upphandlingar än Ålandstrafikens.


Används internt
Trafikavdelningens chef Niklas Karlman är också han pappaledig. I hans ställe reder sjötrafikchef Bo Karlsson ut begreppen.
– Sedan oktober används nätbokningen internt av Ålandstrafiken. Men allmänheten har inte tillgång till det ännu.
Enligt honom är det de små färjorna och det komplicerade sjötrafiknätet som gör det hela komplicerat.
– Vi har tänkt göra så att vi delar upp användarna i olika grupper så att utvidgningen sker gradvis. De som kommer in i systemet ska registrera sig så att vi kan identifiera resenärerna, till exempel för att vi ska kunna fakturera dem.
Det betyder att spontanturisterna, de som på egen hand vill boka en resa i den åländska skärgården, förblir utanför systemet länge än.
– Vi tycker egentligen att det är bra att de ringer till bokningen. Många turister vet inte mycket om skärgården och på Ålandstrafiken får man ofta börja med att förklara. Vi tror att det blir mycket problem om bokningen är öppen för alla.


Kritisk mot Hogia
En annan sak som krånglar till det är enligt honom det att färjor ibland byter plats när något måste repareras, till exempel. Den ersättande färjan kan ha kapacitet för färre bilar, och då blir det problem. Besvärligt är det också med alla de olika turlistorna – jul, påsk och så vidare.
Men Bo Karlsson är också kritisk mot Hogia.
– Jag tycker att det går långsamt. Programmet skulle faktiskt ha levererats före chefsbyten och föräldraledigheter. Det skulle ha levererats före sommaren 2006.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax