DELA

Aktiehandlarens förlorade skattetvist

Högsta förvaltningsdomstolen var tvungen att rösta om huruvida den åländske aktiehandlaren medvetet undvek skatt genom sina handlingar eller om det handlade om godkänd skatteplanering.
Omröstningen slutade 4 mot 3.
Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) gjorde ett grundligt jobb för att komma fram till sin slutsats – att mannen försökte kringgå skatten. Därmed upphävde HFD det beslut som Ålands förvaltningsdomstol tidigare har fattat.
Det var i december 2007 som en åländsk man sålde aktier i olika börsbolag – Aspiro ab, Astra Zeneca, Eriksson B, Investor B, Orion B, Tietoenator och UPM-Kymmene – för drygt 200.000 euro. De överlåtelseförluster som uppstod vid försäljningen uppgick till cirka 80.000 euro.
Varje dag som aktierna såldes köpte mannen upp lika många aktier i samma bolag som han tidigare hade sålt. Ibland låg sälj- och köptidpunkterna så nära varandra att aktierna i praktiken köptes tillbaka samtidigt som de såldes. Mellanskillnaden i pris var i det närmaste obefintlig.


HFD upphävde beslutet
HFD:s beslut blev alltså att ÅFD:s beslut, om att det inte handlade om att kringå skatt, upphävs. Tidpunkten för aktieförsäljning och -köp – slutet av december – ansågs graverande för mannen eftersom de överlåtelsevinster som han fått tidigare samma år redan var kända.
Fyra av domstolens ledamöter röstade för att skatten ska betalas medan tre ledamöter godkände ÅFD:s beslut.

Annika Orre