DELA

Air Åland går 350.000 back

Air Ålands biljettintäkter minskade i fjol med nästan 800.000 euro.
Tack vare kraftfulla inbesparingsåtgärder har man dock lyckats få ner kostnaderna med drygt 400 000.
– Den globala finanskrisen slog hårt mot flygresandet till och från Åland. I fjol minskade Air Ålands biljettintäkter med nära 800.000 euro jämfört med föregående år, skriver Air Ålands vd Jan Erik Sundberg i ett pressmeddelande.
– Av bokslutet för 2009 framgår att antalet passagerare minskade med 14 procent. Den största minskningen eller 16 procent uppvisar Helsingforslinjen.
Bolagets passagerare minskade mest i april, maj och juni.


Kostnaderna sjönk
– Under hösten tappade vi också passagerare men i en lugnare takt än under de tre dramatiska vårmånaderna, säger Sundberg.
På sommaren vidtog Air Åland åtgärder för att kompensera passagerarbortfallet med att få ner kostnaderna. Man minskade bland annat antalet flygturer och ingick nya avtal.
Åtgärderna ledde under hösten till resultat, kostnaderna sjönk med drygt 400.000 euro på fem månader.
– Det betyder att de inbesparingar som genomfördes under hösten motsvarar över 800 000 euro på årsbasis.


Fortsatt tufft
Inbesparingarna syns också i bokslutet trots att det visar en förlust på 350.000 euro. Motsvarande siffra för 2008 var nämligen cirka en halv miljon euro.
– Bolaget, som håller bolagsstämma den 18 maj, tror att innevarande år blir fortsatt tufft. Därför skall kostnaderna sänkas ytterligare samtidigt som bolaget räknar med att bytet av operatör ger nya affärsmöjligheter, skriver Sundberg.
Air Ålands omsättning 2009 var 5,5 miljoner euro och passagerarna knappt 50.000. En nyemission gav närmare 650.000 euro i nytt aktiekapital.

TITTE TÖRNROTH-SARKKINEN