DELA

ÅCA sågar LBU-programmet

– Tänk efter före, Ålands beslutsfattare! ÅCA:s framtid står i fara.
ÅCA är inte nådigt i sitt utlåtande om lantbrukspolitikens två stora aktuella frågor, LBU-programmet och avbytarlagen.
Ålands centralandelslag gav i går sitt remissvar på både Landsbygdsutvecklingsprogrammet för 2014-2020 och förslaget till ny avbytarlag. I båda fallen pekar andelslagets tummar lodrätt ner.
Landskapet får kritik för grusade löften om att utreda LBU-programmets konsekvenser och i stället bara presentera analyser av några få teoretiska modeller. ÅCA, som har gjort en rundringning till sina medlemmar, levererar hårda siffror.
– Man kan konstatera att mjölkproducenterna kommer att drabbas mycket hårt. Totalt kommer mjölkleverantörerna att tappa cirka 300 000 euro per år eller över 1,8 miljoner under programperioden, skriver ÅCA i sitt svar.
– De stora förlorarna blir alltså eko- och djurgårdar. Sannolikt kommer dessa två grupper av lantbrukare att bära hela neddragningen. Detta är områden som i dag är på väg att bli väldigt bra.
ÅCA betonar att det är djurgårdarna som skapar många heltidsjobb och som producerar goda råvaror till mejeri och slakteri.
– Visionen om en grön ö i havet kan man säga godnatt till.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen