DELA

11 nya brandbilar inom 10 år

Planen för när brandkårerna ska skaffa nya fordon är klar. Landskapsregeringen har klubbat en tioårsplan där man också ger direktiv för hur de nya fordonen ska finansieras.

Landskapsregeringen har klubbat igenom planen för anskaffningar av fordon för kommunernas räddningstjänst. Planen sträcker sig tio år framåt, det vill säga till och med år 2023. De fem första åren är bindande enligt planen medan de sista fem åren är riktgivande. En ny bindande plan ska träda i kraft 2018 och revideringen av den ska påbörjas 2017.
I planen har man angett när fordonen blir 25 år gamla eftersom målet är att inget fordon ska vara äldre än det. Man har också gjort upp en plan om när ett nytt fordon ska införskaffas. Kommunerna kan få landskapsandelar eller bidrag från Brandskyddsfonden för att köpa nya fordon.

Läs mer i dagens Nya Åland.

Nina Smeds

nina.smeds@nyan.ax