DELA
Foto: Annica Lindström

Löfström kritisk mot ny rikslag

Riksregeringens lagförslag om valfrihet inom social- och hälsovård ger en kund rätt att köpa tjänster var som helst i hela landet oberoende av i vilket landskap han eller hon bor. Men att hälso- och sjukvård är Ålands behörighet och att Finland därför de facto har två kompetensområden nämns överhuvudtaget inte.

– Detta måste därför justeras i lagen, där det borde skrivas in att Åland har egen behörighet samt att Åland står utanför valfrihetens territoriella område i riket, säger riksdagsledamot Mats Löfström som kräver att lagförslaget förbättras.

Löfström vill veta bland annat vad som ska gälla för de som tillfälligt vistas i riket eller på Åland och behöver brådskande vård, hur den specialsjukvård på svenska som Åland köper in kan garanteras och hur viktiga landskapsöverskridande enheter som till exempel Pixnekliniken ska organiseras.

– Konsekvensbedömningarna kring förslagets påverkan på Åland är inte tillräckliga, vilket gör att riksdagen nu har ett ännu större ansvar för att se till att lagen inte får några oklarheter eller osäkerheter för Åland.