DELA
Foto: Stefan Öhberg

Löfström har lämnat in motion om åländsk EU-plats

Ålands riksdagsledamot Mats Löfström har idag lämnat in en lagmotion i syftet att säkra en Europaparlamentsplats för Åland.

Om motionen godkänns innebär det att Finland i nästa Europaparlamentsval skulle ha två valkretsar och där Åland skulle utgöra en egen valkrets med ett mandat.

 – Det är möjligt att Finland i nästa Europaparlamentsval kommer få ett mandat till och att antalet finländska platser ökar från 14 till 15 stycken. Det skulle skapa utmärkta möjligheter för Finland att då tilldela den platsen åt Åland och på så sätt öka Ålands direkta inflytande i EU-frågor, säger Ålands riksdagsledamot Mats Löfström i ett pressmeddelande.

EU har inte tagit ett slutgiltigt beslut ännu om kommande valets platser, men saken kommer sannolikt avgöras i höst. Riksdagens stora utskott kommer hålla sakkunnighöranden i frågan den 15 september då också landskapsregeringen ska höras.

– Åland har gett ifrån sig lagstiftningsbehörighet till EU utan att man har blivit kompenserad för det i tillräcklig utsträckning. En egen Europaparlamentsplats skulle avsevärt förstärka inflytandet och det finns andra exempel på liknande lösningar. Då Grönland var en del av EU var Grönland en egen valkrets inom Danmark. Den tysktalande regionen i Belgien utgör också en egen valkrets och befolkningen där är procentuellt i ganska liknande storleksförhållande som Åland. En egen åländsk Europaparlamentsplats har varit en långsiktig målsättning för oss som det nu skulle finnas chanser att säkra bara den politiska viljan finns, säger Löfström.

 

Riksdagen inleder idag sitt arbete för hösten. Lagmotioner kan enbart inlämnas när riksdagen är i arbete.