DELA
Foto: Stefan Öhberg

Löfström ”chockad” över ministeriets agerande

Enligt grundlagsutskottet bör gränstrafiken mellan Åland och Sverige granskas på samma sätt som undantagen för de nordliga gränsområdena. Det frångår social och hälsovårdsministeriet i ett nytt förslag till inresebestämmelser. I det nya förslaget, som ska ersätta den tidigare förordningen som löper ut vid midnatt natten till lördagen, går ministeriet konsekvent på incidensgränsvärdet på 25/100 000 de senaste 14 dagarna. 

– Jag är faktiskt chockad att man nu medvetet väljer att strunta i grundlagutskottets utlåtande. Då börjar man urholka en del av rättsstaten, säger Ålands riksdagsledamot Mats Löfström.

Riksdagen godkände på fredagen en lag om ändring av lagen om smittsamma sjukdomar. Lagen stadfästes av president Sauli Niinistö och statsrådet beslöt senare på kvällen om en förordning med en lista över länder och områden som är undantagna från kravet på Covid 19-intyg eller tester vid inresa till Finland.

Löfström säger att det varit interna stridigheter politiskt huruvida man ska ha öppnare gränser i enlighet med vad grundlagsutskottet framfört, men att social- och hälsovårdsministeriet nu återigen kör sitt eget race.

– Jag ser oerhört allvarligt på detta.

Han tycker hela debaclet med de strikta inresebestämmelserna i detta skede är onödigt.

– Det är inte gränsen som är problemet nu. Det är färre personer på intensiven i Sverige än i Finland. Vi har många andra viktiga frågor vi borde ägna tid åt.