DELA
Foto: Jonas Edsvik

”Inkonsekvent bedömning” av nya inreseregler

Vem ska undantas skyldighet att visa upp intyg eller test vid inresa till Finland?

I frågan går åsikterna återigen isär mellan Åland och Finland. I ett nytt utlåtande ifrågasätter Åland de nya förslagen som är tänkt att börja gälla från imorgon.

Under ett muntligt hörande med landskapsregeringen framförde social- och hälsovårdsministeriet att utkastet till nya regler baserar sig på det av ministeriet föreslagna incidensgränsvärdet på 25/100 000 de senaste 14 dagarna.
”Detta är således mindre än en femtedel av incidensen i Finland de senaste 14 dagarna, vilken är en betydande diskrepans och står därmed i strid mot den nya principen att undanta länder och regioner med lägre incidens än i Finland”, skriver landskapsregeringen i ett skriftligt svar.

Landskapsregeringen påpekar att ett sådant förhållningssätt i nuläget inte tar hänsyn till befolkningsmängderna i regionerna.
”De befolkningstätaste regionerna i Finland har en betydligt högre incidens.”

En konsekvens av att använda detta gränsvärde är att Sverige inte är ett av de länder som listas i utkastet till statsrådets förordning. Inte heller är någon svensk kommun ett av de områden som listas i paragrafen. Däremot är gränskommunerna i Norge undantagna trots att incidensen är högre än social- och hälsovårdsministeriets gränsvärde på 25/100 000 i både Karasjok och Sør-Varanger (vilka båda rapporterade 14.10.2021 en 14-dagarsincidens på 40/100 000).
”Liksom tidigare görs således en inkonsekvent bedömning med olika kriterier för olika gränsområden.”