DELA

Lärarbostäderna i Strandnäs rivs

Infrastrukturnämnden ändrar inte sitt beslut gällande rivningen av lärarbostäderna i Strandnäs, det beslöts under deras möte i måndags. Sex personer, boende i lägenheterna, hade skickat in en rättelseyrkande mot en rivning, men nämnden står alltså fast vid sitt beslut.

Bostäderna är i behov av omfattande renovering och majoriteten av de boende är inte beredda att gå med på en sådan höjning av hyran som skulle krävas vid en renovering. Bostäderna ligger mellan två skolbyggnader och saknar egen tomt och anses därför inte vara attraktiva som hyresbostäder.

Rivningen startar tidigast sista maj 2017. Förvaltningen får således gott om tid att i samarbete med Marstad hitta ett nytt boende till hyresgästerna och rivningen drabbar inte skolans verksamhet, eftersom den sker på sommarlovet. (fb)