DELA

Lantrådet om de osäkra mandaten

Upp till nio mandat i lagtinget ligger och flyter, enligt senaste Åland Gallup. Lantrådet Katrin Sjögren (Lib) tror det beror på att medborgarna blir allt mindre partitrogna.

– Man bestämmer sig i allt senare utsträckning vem man ska rösta på, säger Sjögren.

Resultaten i senaste Åland Gallup visar att 26,3 procent av väljarna är osäkra på vem de skulle rösta på om det vore val i dag.

Det motsvarar upp till nio mandat, när resultatet räknats ut enligt ett jämförelsetal som i ett riktigt val. Det är fler mandat än vad något enskilt åländskt parti har i lagtinget i dag.

Ålands lantråd Katrin Sjögren (Lib) tror att orsaken hör ihop med de trender som syns runt omkring oss i Norden och övriga Europa.

– Väljarna och medborgarna blir allt mindre partitrogna. Man tittar i stället på sakpolitik och på vilka människor som ställer upp för respektive parti. Man bestämmer sig i allt senare utsträckning vem man ska rösta på.

Sjögren säger att det på ett vis ändå är sunt, att man inte är partitrogen sedan födseln.

– Den traditionella höger- och vänsterskalan smälter samman och har inte lika stor betydelse längre. I dag handlar det mer om värderingar och värdegrund, och sist och slutligen är det också en form av ideologi.

Läs mer i torsdagens Nya Åland!