DELA
Foto: Stefan Öhberg

Lantrådet mötte statsministrar

Lantrådet Katrin Sjögren deltog i de nordiska statsministrarnas årliga informella sommarmöte den 20 augusti.

Det framgår i ett pressmeddelande från landskapsregeringen.

Årets möte hölls i Reykjavik på Island. Vid mötet beslöt regeringscheferna att anta den vision som samarbetsministrarna utarbetat under det senaste året, enligt vilken ministerrådet ska satsa på ett grönt, konkurrenskraftigt och hållbart Norden. Från åländsk sida har samarbetsminister Nina Fellman hållit i arbetet.

Slutdokumentet och uttalandet som statsministrarna kom överens publiceras på Nordiska Ministerrådets hemsida.

Till mötet är de åtta nordiska regeringscheferna samt Nordiska ministerrådets generalsekreterare inbjudna.