DELA

Gör Norden till världens första fossilfria region

De nordiska länderna har ofta legat i framkant i arbetet för en bättre miljö. FN:s första miljökonferens hölls i Stockholm 1972 och de nordiska länderna har ofta gått före och inspirerat andra med miljöpolitiska reformer. Nordiska politiska ledare har ett högt internationellt förtroende.

Detta förtroende kommer med ett stort ansvar. Just nu befinner sig världen mitt i en klimatkris. Vi uppmanar därför de nordiska länderna till att gemensamt gå före och göra Norden till den första regionen i världen att helt fasa ut fossila bränslen. Det kräver ledarskap, beslutsamhet och inte minst handling.

Utmaningen är välkänd. Fossila bränslen är den största enskilda orsaken till den globala uppvärmningen, och måste därför fasas ut. Snabbt. Det har världens länder enats om genom Parisavtalets mål att begränsa den globala uppvärmningen till långt under 2 grader, med sikte på högst 1,5 grader.

Men vi saknar ännu politisk handling i närheten av vad som krävs för att nå dit, och vi är för närvarande på väg mot en uppvärmning på 3-4 grader. Det skulle vara förödande för planeten och mänskligheten.

I Norden finns två oljeproducerande länder. Danmark har nyligen beslutat om ett slutdatum för oljeproduktion, och Norge bör göra detsamma. De nordiska ländernas planer för fossil utfasning ser olika ut. Men gemensamt är våra välfärdsstater med medborgare som stödjer en klimatomställning. Nordens 27 miljoner invånare har både möjligheten och skyldigheten att avsluta den fossila eran redan inom ett till två decennier, och långt innan 2050.

Det ligger helt i linje med ett visionärt förslag som medlemmar av det Nordiska rådet presenterade i september förra året. De uppmanar det Nordiska ministerrådet att fastslå ett slutdatum för användningen av fossila bränslen i Norden, och att de nordiska regeringarna inför harmoniserade slutdatum i respektive land.

Vi har från de nordiska naturskyddsföreningarna skickat ett öppet brev till de nordiska regeringarna med en begäran om att de tar ansvaret att göra Norden till världens första fossilfria region. Tekniken finns redan och investerare väntar på tydliga politiska besked. Det bör vara en politisk morot att ge Norden ett försprång i den nödvändiga klimatomställningen, som alla länder måste genomföra. Det bör vara en politisk piska att tiden för omställning rinner ut.

Att vänta vore att lämna en enorm börda på nästa generation – en generation som länge försökt väcka politikerna med skolstrejker, studentrörelser och andra demonstrationer. För dagens unga är allvaret tydligt. Vi måste agera nu, om ungdomarna och deras framtida barn ska få samma möjligheter som generationerna före dem.

Därför måste Norden som den första regionen i världen sätta ett slutdatum för fossila bränslen, så att vi kan lämna över en frisk och beboelig planet till kommande generationer.

ÅLANDS NATUR & MILJÖ R.F.
DANMARK NATURFREDNINGSFORENING
SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO
LANDVERND – ICELANDIC ENVIRONMENT ASSOCIATION
NORGES NATURVERNFORBUND
SVERIGES NATURSKYDDSFÖRENING

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp