DELA

Långsiktigt arbete ska öka vaccinationerna

Mellan tre och tolv patienter löper risk att dö varje år på Åland på grund av influensa.

Därför ska ÅHS arbeta systematiskt och målmedvetet för att få personalen att influensavaccinera sig och på så sätt trygga patientsäkerheten.

Det beslutet har ÅHS-styrelsen fattat. Från och med mars i år kräver smittskyddslagen att alla som vårdar riskpatienter ska ta influensavaccin. Men siffrorna från den 15 november visar att bara 52 procent av vårdpersonalen fram till det datumet hade låtit vaccinera sig.

Siffran är ändå betydligt högre än fjolårets, konstaterar styrelsens ordförande Annette Holmberg-Jansson.

– Vaccineringen pågår till årets slut så årets siffra kan stiga, säger hon.

Varje vinter insjuknar 300 000–800 000 finländare i influensa. Av dem dör 500–2 000 personer. Översatt till åländska förhållanden betyder det mellan tre och tolv dödsfall på grund av influensa varje år.

Eftersom de svagaste patienterna återfinns på sjukhuset är det viktigt att den personal som vårdar inte sprider smittan. Cirka en tredjedel av personalen kan bära på smittan utan att ha symtom, visar chefläkare Olli-Pekka Lehtonens beredning av ärendet inför styrelsens möte.

Han hänvisar till undersökningar som visar att vaccinationen av personal minskar patienternas dödlighet på sjukhus under influensasäsongen.

Läs mer i tisdagens Nya Åland!