Landskapsregeringen går ut med film om havsörnarnas ejderjakt

DELA

”För att bidra till beskrivningen av hur förhållandena på Lågskär brukar se ut och bakgrunden till att landskapsregeringen har ansett att skyddsjakt är en nödvändig åtgärd att ha i beredskap har landskapsregeringen tagit fram en film om fågellivet på Lågskär”, så skriver enheten för jakt- och viltvård på sin hemsida idag, torsdag.

Materialet är filmat och redigerat av Peter Sjöberg/Flygfoto.ax

LÄS OCKSÅ