DELA
Foto: Ida K Jansson

Landskapets tjänstemän reste för 238 000 euro

I fjol reste landskapets tjänstemän för knappt en kvarts miljon euro i tjänsten.

Den längsta tjänsteresan gäller Nuuk på Grönland. Två tjänstemän har angett Svalbard som destination.
Nya Åland har begärt och fått ut alla ansökningar om tjänstemännens resor i tjänsten under 2017 via landskapets registrator. Uppgifterna gäller alltså ansökta resor och beräknade kostnader, inte vilka resor som sist och slutligen beviljats och exakt vad de kostat.

Men uppgifterna ger ändå en bra bild av tjänsteresorna eftersom de i allmänhet godkänns, enligt landskapets förvaltningschef Dan E Eriksson.

– Varje avdelning har ansvaret för att sköta sin egen verksamhet. Först tar förmannen på avdelningen ställning till reseansökningen och sedan gör avdelningschefen avvägningen om resan är nödvändig för att tillgodose landskapets intresse eller inte, förklarar han.

Ett par gånger har det hänt att avdelningschefer diskuterat en tjänsteresa med förvaltningschefen, men i allmänhet beviljas ansökta resor.

– En allmän trend är att man allt mera försöker övergå till videokonferenser eller sammanträden via Skype. Samtidigt är vi medvetna om att det fordras personlig kontakt om man ska lyckas få fram landskapsregeringens vilja och åsikter och att man då behöver träffas öga mot öga. Erfarenheten visar att videokonferenser fungerar bra om man redan känner varandra och ämnet inte är alltför känsligt, säger Dan E Eriksson.

En tjänsteman har ansökt om resa till Nuuk, två har ansökt om att få resa till Svalbard under 2017.

Sådana resor är ju ganska dyra, finns det något tak?

– Ofta handlar det om nordiska möten och det är viktigt ur självstyrelsesynvinkel att Åland deltar. Också lagtinget anser att sådana möten bör prioriteras. Något tak finns inte.

Läs mer i tisdagens Nya Åland!