DELA
Foto: Erkki Santamala<07_Bildrubrik>I DÅLIGT SKICK Det är mycket tung trafik som härrör till en privat verksamhet på Gunnarsbyvägen, konstaterar landskapsregeringen.

Landskapet vill inte byta väg

Landskapsregeringen är inte intresserad av att byta till sig Gunnarsbyvägen i Sund mot delen av Mångstektavägen som går från Norrgårdsvägen till Movalls.
Det är svaret på en skrivelse från Sunds kommun, som lämnades in i december i fjol.

– Gunnarsbyvägen, som är en typisk kommunalväg, är i dåligt skick och är i behov av en omfattande renovering. Landskapsregeringen är av denna anledning inte intresserad av att överta vägen och de åtgärdskostnader som vägen skulle medföra. Det bör i sammanhanget även tilläggas att trafiken på vägen utgörs av en relativt stor andel tung trafik och att denna huvudsakligen härrör till en privat verksamhet på Gunnarsbyvägen, sägs i beslutet som fattats vid tjänstemannaföredragning av byråchef Mikael Korpela vid landskapets infrastrukturavdelning.

Om Mångstektavägen, Norrgårdsvägen till Movalls (780 meter), som vid bytet föreslås bli kommunalväg, skriver landskapet att den är ”i gott skick och har i dagsläget inget behov av att åtgärdas”.

– Sammanfattningsvis kan konstateras att det är en avsevärd stor skillnad vad gäller skicket av de två vägarna och att det föreslagna bytet inte på något sätt skulle gynna landskapsregeringen.