DELA

Landskapet vill ha större tv-utbud

Landskapet vill ändra EU-lagstiftningen gällande geoblocking, som begränsar tv-utbudet på internet.

Nu uppvaktar landskapet EU-parlamentets ledamöter med ett brev.
Satellit- och kabeldirektivet från 1993 går ut på att flera länder har rätt att sända samma tv-innehåll så länge det land där programmet producerades godkänner spridningen.

Det betyder att ålänningarna tack vare direktivet kan se på svensk tv i sin tv-apparat. Det har haft en positiv utveckling för språkminoriteter som Åland eftersom utbudet har blivit större, framhålls det.

Men samma principer har inte följt med när det gäller användandet av internet-tv eller streaming.

– Skillnaden mellan linjärt och digitalt tv-innehåll är omöjligt att motivera för språkliga minoriteter, skriver regeringen i brevet, som är undertecknat av kansliminister Nina Fellman (S) och Davyth Hicks som representerar ett europeiskt nätverk för minoritetsspråk ELEN (European language equality network).

Landskapet uppmanar parlamentsledamöterna i EU att tänka över den föreslagna kompromiss som handlar om att det friare utbudet ska begränsas till nyheter och aktuella angelägenheter.

Innehåll med demokratiskt, socialt, och kulturellt värde som till exempel barnprogram borde också omfattas av bestämmelserna, menar undertecknarna.