DELA
Foto: Päivi Mattila

Landskapet slipper ersätta fastighetsägare för stenåldersboplats

Efter en vända i tingsrätten står det nu klart att Saltviksbon Arvid Mörn inte får någon ersättning av landskapet för olägenheten som en fast fornlämning orsakar på hans tomt.