DELA
Foto: Jonas Edsvik

Landshövdingen ångerfull efter övertramp

Landshövdingen lät sin sekreterare boka resor som inte ingår i hans ämbetsuppdrag.

– Jag medger att jag har begått ett fel, säger landshövding Peter Lindbäck.
Enligt en granskning utförd av Yle har majoriteten av Finlands statliga ämbetsverk brister i sin ledning. Det handlar om jäviga beslut, reseräkningar som saknar redovisningar och omotiverade taxiresor. Bland dessa ämbetsverk finns också statens ämbetsverk på Åland.

Lindbäck satt under två mandatperioder som Ålands representant i kyrkomötet som är evangelisk-lutherska kyrkans högsta beslutande organ. Hans mandatperiod löpte ut ifjol. Under denna tid har Lindbäcks sekreterare skött bokningen av hans flygresor till och från kyrkomötena.

Fakturan på biljetterna har därför först fakturerats till statens ämbetsverk på Åland för att sedan faktureras till Lindbäck som då har skickat vidare fakturan till kyrkomötet.

Uppgiften som ledamot i kyrkomötet är ett förtroendeuppdrag och har inga kopplingar till landshövdingsämbetet. Revisorn Susanna Falk har därför i revisionsgranskningen gjort en anmärkning på detta.

Jag vill betona att jag har betalat för alla mina resor. Men med facit på hand borde jag inte ha utnyttjat ämbetsverkets resurser till bokningen. Jag har nu lärt mig en läxa, säger Peter Lindbäck.

Läs mer i Nya Åland!