DELA

Läkaren måste lämna stationen i Västernäs

Henrik Appelqvist måste flytta ut ur läkarstationen i Västernäs och ta ner skylten. Ålandsbanken vann hyrestvisten och om läkaren inte flyttar självmant vräks han.
Nya Åland har tidigare redogjort för tvisten som uppstod när Appelqvist vägrade lämna lokalen efter att hyresavtalet sades upp i februari i fjol. En överenskommelse ingicks om att han skulle få tid på sig till sista augusti i fjol och att han under den överskjutande tiden skulle betala dagshyra.

Appelqvist tolkade detta som att hyresförhållandet fortsatte medan Ålandsbanken gjorde motsatt tolkning.

Tingsrätten gav Ålandsbanken rätt på alla punkter.

Läs mer i fredagens papperstidning eller i e-Nyan!