DELA
Foto: Erkki Santamala<07_Bildrubrik>FONDFRÅGA De anonyma fondplacerarna har kostat 410.000 euro per år. Då skulle det vara en självklarhet att se hur avkastningen ser ut i relation till jämförelseindex, skriver insändarskribenten om landskapets pensionsfond.

Nyans politikskola: Det här är lagtinget

Lagtinget väljs vart fjärde år av personer som fyllt 18 år och har hembygdsrätt.

Består av 30 ledamöter från olika partier.

Det krävs ingen särskild utbildning eller examen för att ställa upp i lagtingsvalet och bli invald, bara man är myndig och har åländsk hembygdsrätt.

Lagtingets möten kallas plenum och de hålls i Självstyrelsegården. Det finns läktare där allmänheten kan följa med debatten. Föredragningslistan finns på www.lagtinget.ax om man vill se vad som ska behandlas.

Lagtinget stiftar våra lagar och bestämmer vart våra skattepengar ska gå.

Lagtingets ordförande kallas talman och håller koll på i vilken ordning lagtingsledamöterna räcker upp handen och begär ordet.

Man väljs in i lagtinget om man får tillräckligt med röster.