DELA
Foto: Jonas Edsvik

Lägre dagisavgift för Finströmsbarn som hålls hemma

Familjer som under minst en vecka i sträck inte har sitt barn på det kommunala daghemmet får sin avgift reducerad med barnets frånvarodagar. Det beslutade Finströms kommunstyrelse på sitt senaste möte. Villkoret är att familjen meddelat skriftligt om barnets frånvaro till föreståndaren.

Beslutet gäller från och med 1 april och så länge som undantagsförhållanden råder. Invånarnämnden fick i uppdrag att se över och besluta om avgifterna för eftis- och mornis-verksamheterna på samma grunder.