DELA

Lagförslag om sänkt rösträtt i höst

Sänkt rösträttsålder till 16 år i kommunalval och i rådgivande kommunala omröstningar. Det lagförslaget ger landskapsregeringen till lagtinget i höst, säger kansliminister Nina Fellman (S).

– Det är en jättespännande demokratisk möjlighet att låta flera vara med och bestämma. Den demokratiska utvecklingen har under de senaste åren lett till att allt flera grupper har upptagits i skaran som får rösta, till exempel kvinnor, säger kansliminister Nina Fellman.

Förslaget om en sänkt rösträttsålder grundar sig på den slutrapport som en arbetsgrupp, tillsatt av den förra landskapsregeringen, tog fram.

– Det är mycket bättre om folk skaffar sig den demokratiska vanan när de är yngre, säger Fellman.

Men även om lagtinget godkänner lagen om en sänkt rösträtt är det inte säkert att lagen går igenom, eftersom den kan strida mot Finlands grundlag, säger Fellman.

– Då har vi testat möjligheten, säger hon.

Läs mer i onsdagens Nya Åland!