DELA

Lagen om resebyråer moderniseras

Landskapsregeringen har låtit ta fram ett förslag till ny lag som reglerar resebyråverksamhet. Orsaken är att den gamla lagen, från 1970-talet, är föråldrad. Området har delad behörighet. Åland har behörighet gällande resor, medan konsumentskyddet är finländsk behörighet. Vice lantråd Harry Jansson (C) presenterade lagförslaget i lagtinget i måndags.