DELA
Foto: Ralf Carlsson<07_Bildrubrik>HÄGRING ÖVER BÅTSKÄREN Det har vuxit upp en hel stad kring vindkraftverken och bortom horisonten ses en extra horisont.

Lag om vindkraft godkänns av HD

Inga hinder föreligger för att en åländsk blankettlag om produktionsstöd till vindkraft träder i kraft.

Det skriver Högsta domstolen (HD) i ett färskt utlåtande.

Rikslagen om stöd till elproduktion från förnybara energikällor görs tillämplig på Åland med vissa avvikelser. Landskapslagen gäller bara produktionsstöd till vindkraftverk.

Lagstiftningen beskrivs som ett nytt slag av samarbete mellan landskapet och riket.

– Riksdagen har nämligen förutom den nämnda rikslagen från år 2010 i år godkänt en lag om villkoren för deltagande i kostnaderna för produktionsstödet för el som produceras vid vissa vindkraftverk som byggs i landskapet Åland. I lagen har man fastställt de villkor under vilka riket kan delta i kostnaderna för ett produktionsstöd som i sig baserar sig på en landskapslag.

Landskapslagen innebär att landskapet för sin del godkänner att det stödsystem som stiftats i rikslagen tillämpas i landskapet.

– Vid stiftande av rikslagen har man varit medveten om att ett förverkligande av stödsystemet förutsätter en landskapslag av föreliggande slag och att landskapsregeringen haft för avsikt att avge ett förslag till sådan lagstiftning. (pd)