DELA
Foto: Stefan Öhberg

Kyligt brev till statsministern

Landskapsregeringen har skrivit brev till statsminister Juha Sipilä (C).

Det innehåller skarp kritik mot riksregeringen ensidiga agerande angående klumpsumman.
– Landskapsregeringen ser mycket allvarligt på att Finlands regering föreslår en ändring av avräkningsgrunden utan dialog om dess dimensionering med landskapsregeringen.

Så inleds det brev till statsminister Sipilä som landskapsregeringen skickar med anledning av att riksregeringen kör över Åland i den proposition om vård- och landskapsreformen som man överlämnat till riksdagen. Propositionen innehåller förslag om såväl ändrad avräkningsgrund för klumpsumman som införande av ett Ålandsbidrag – förslag som Åland inte har godkänt.

– Efter att propositionen har lagts fram har landskapsregeringen erhållit viss information från finansministeriet avseende avdragets effekter. Ingen dialog har förts gällande en förändring av avräkningen. Landskapsregeringen har vid ett flertal tillfällen begärt möten med finansministeriet för att reda ut helhetskonsekvenserna för landskapet i samband med reformen innan en proposition avgivits till riksdagen.

– En ändring av avräkningsgrunden är något landskapet och riket gemensamt måste överenskomma om.

Läs mer i torsdagens Nya Åland!