DELA
Foto: Stefan Öhberg

Kvinnor på färjor i Ramsdahlsföreläsning

”Åländska kvinnor i färjerederiernas tjänst – om kvinnorna i serviceverksamheten ombord 1959–1985”. Det är titeln på årets Ramsdahlsföreläsning, som hålls på Ålands sjöfartsmuseum lördagen den 7 mars klockan 14.00. Föreläsningen är öppen för alla.

Föreläsare är ekonomie doktor Agneta Karlsson, som gjort en studie som uppmärksammar de kvinnor som arbetade i olika serviceyrken ombord under den åländska färjenäringens uppbyggnad och första starka expansion.

– Studien, som till stor del genomförts genom personliga intervjuer, behandlar – ur kvinnornas perspektiv – yrkeslivet ombord samt hur familje- och socialt liv påverkades av en sjöfarartillvaro. En central slutsats av studien är att de kvinnliga sjöfararna, vid sidan av att spela en betydelsefull roll för färjenäringen, även kom att gå i bräschen för moderniseringen av det då traditionsbundna åländska samhället, sägs i ett pressmeddelande från Ålands kulturstiftelses tf sekreterare Peter Kåhre.

Den studie som föreläsningen bygger på ges ut i bokform senare i vår av Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi. Ålands kulturstiftelse planerar en delupplaga av boken för försäljning på Åland.

Den årliga Ramsdahlsföreläsningen, som ordnats sedan 1991, är namngiven efter Carl Ramsdahl (1901–1986).

– Han var lektor i historia vid Ålands lyceum och en engagerad lokalhistorisk forskare. Han höll föredrag och publicerade artiklar och skrev också ett band av verket Det åländska folkets historia.