DELA
Foto: Källa: ÅSUB Befolkning, Statistikcentralen

Kvinnoöverskottet har försvunnit

Befolkningen ökar – mest med män.
Ålands befolkningstillväxt 2014 var betydligt större än 2013 och även högre än 2000-talets medelnivå. En ökning med 250 personer innebär en tillväxt med 0,9 procent, vilket var högre än för Finland men lägre än i Sverige, skriver Ålands statistik och utredningsbyrå, Åsub, i en färsk rapport.

Åsub fortsätter:

I flera decennier har kvinnorna varit några hundratal flera än männen. Kvinnoöverskottet har dock minskat under 2000-talet och är nu borta i och med att antalet män ökade mera än antalet kvinnor också 2014.

En förklaring är att flyttningen i förhållande till Sverige under 2000-talet har gett ett överskott av män och ett underskott av kvinnor, samt också att det har fötts flera pojkar än flickor och att flera kvinnor än män har avlidit.

Bland personer födda på Åland är männen i majoritet och även där har andelen kvinnor sjunkit.

Invånarna som är födda utanför Åland stod för största delen av tillväxten 2014 och ökade med 235. De är nu för första gången flera än 10 000. De som är födda utanför Norden ökade med nästan 120. Från år 2000 har de blivit 1 500 flera och ökat sin andel av befolkningen från två till sju procent.

Invånarna på Åland som är födda i Sverige ökade med 70 under året och har sedan år 2000 blivit 1 000 flera. För de inflyttade som är födda i Finland är ökningen närmare 50 personer 2014 och nästan 500 personer från år 2000.