DELA
Foto: Niclas Nordlund
Till vänster en dräkt från Mariehamn, i mitten en dräkt från Brändö och till höger en dräkt från Vårdö.

Kulturhistoriska slår ett slag för folkdräkten i ny utställning

”Folkdräkt. Hundra år av organiserat dräktarbete 1922–2022.” Så heter Ålands kulturhistoriska museums sommarutställning, där just folkdräkternas utveckling och kulturhistoria står i fokus.