DELA
Foto: Ida K Jansson
Vilka barn passar ihop med vilka och vem behöver byta grupp för att någon annan har bestämt det? Sådana frågor kan uppstå inom det system som kallas flexibel skolstart och som tillämpas åtminstone i Mariehamns tre grundskolor när ettorna börjar skolan. Klasserna är inte spikade förrän kanske sex veckor in på terminen. Bilden togs under en skoldag i Södersunda skola i fjol och har inget samband med texten i artikeln.

Kritik mot flexibel skolstart

När barnen börjar i ettan i någon av stadens grundskolor vet de inte vilka de får som klasskamrater, vad deras lärare heter eller vilket klassrum de ska gå i. Först 4–6 veckor efter skolstart slås klasserna fast.